آدرس: کرج. میدان آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، ساختمان کشتی

تلفن: 32515630-026 - 32537245-026

ساعت کاری: 8-17